Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK

Zoekresultaten

2016 : nieuwe wetvoorstellen

Ingediend op 29/02/2016 om 16.09 uur

1. Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, om de tot vijf jaar beperkte geldigheidsduur van de wilsverklaring te schrappen en die duur door de patiënt zelf te laten bepalen Krachtens de euthanasiewet kan elk burger te kennen geven dat hij wil dat op hem euthanasie wordt

toegepast wanneer de bij die wet bepaalde omstan digheden zich voordoen...

Lezen « 2016 : nieuwe wetvoorstellen »

Verkiezingen VIDEO

Ingediend op 22/05/2014 om 12.03 uur

VIDEO...

Lezen « Verkiezingen VIDEO »

Polarisatië

Ingediend op 12/02/2014 om 12.41 uur

Mia DE SCHAMPHELAERE  Categorie Verklaringen van officiële instanties
Senateur

Zoals bij het eerste Senaatsdebat in 2001 blijft de polarisering, niet alleen tussen twee politieke visies over regulering van het levenseinde, maar vooral tussen twee mens- en wereldbeelden.

... Dat de paars-groene partijen de visie van het alleenstaande individu in alle omstandigheden willen promoten, ook nu het over het levenseinde van minderjarigen gaat, is niet echt verrassend. Politiek verbaast vooral dat N-VA zich zonder veel commentaar aansluit bij dit mensbeeld...

Lezen « Polarisatië »

De Belgische kinderartsen zijn bezorgd over de overhaaste politieke besluitvorming over de uitbreidi

Ingediend op 11/02/2014 om 15.39 uur

170 Pediaters  Categorie Verklaringen van officiële instanties
Artsen

In een brief aan Kamervoorzitter André Flahaut, die getekend werd door ruim 160 kinderartsen, roepen ze de politieke verantwoordelijken op om het voorliggende wetsvoorstel niet meer binnen deze legislatuur te stemmen. Dat hebben ze gezegd tijdens een persconferentie.

De kinderartsen, die verbonden zijn aan ziekenhuizen en zorgcentra over het hele land, vinden dat er verdere reflectie nodig is voor de euthanasiewet wordt uitgebreid naar kinderen. Ze zullen een open brief met de vraag om het wetsvoorstel deze legislatuur niet meer te stemmen persoonlijk overhandigen aan Kamervoorzitter Flahaut. 'Er is helemaal geen vraag vanuit de bevolking of vanuit de medische wereld naar de mogelijkheid van levensbeëindiging bij minderjarigen', zegt professor Stefaan Van Gool van het UZ Leuven. 'Er is geen acute nood om die wet er zo snel door te halen. Er werd zo lang gediscussieerd over de BHV-kwestie, een veel eenvoudiger probleem dan het doodspuiten van kinderen....

Lezen « De Belgische kinderartsen zijn bezorgd over de overhaaste politieke besluitvorming over de uitbreidi »

Motie van leden va de Raad van Europa

Ingediend op 31/01/2014 om 14.50 uur

61 Parlementaires Raad van Europa  Categorie Verklaringen van officiële instanties
Parlementaires

De Parlementaire vergadering van de Raad van Europa wijst België in een motie terecht voor zijn wetsontwerp over de uitbreiding van de euthanasiewetgeving. De motie valt over de passage over de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige. Die is in het wetsvoorstel opgenomen als voorwaarde om een mogelijk verzoek naar euthanasie ontvankelijk te verklaren.

Volgens de ondertekenaars van de motie vergissen de Belgische politici zich indien zij denken dat kinderen in staat zijn om geïnformeerde toestemming te geven voor euthanasie en om de ernstige betekenis en de gevolgen van dergelijke beslissing te begrijpen. De ondertekenaars verwijzen ook naar een resolutie van de Raad van Europa waarin lidstaten worden opgeroepen om euthanasie steeds te verbieden voor mensen die wilsonbekwaam zijn. Ons land wordt hiermee voor het eerst ook internationaal terecht gewezen omdat het wetsontwerp juridisch onvoldoende is doordacht. Eerder deze week riep een groep kinderartsen van verschillende levensbeschouwingen ons land al op om een moratorium voor de nieuwe euthanasiewet in te lassen, in plaats van het overhaast door Kamer en Senaat te laten goedkeuren...

Lezen « Motie van leden va de Raad van Europa »

Zoveel haast voor een nutteloze wet

Ingediend op 29/01/2014 om 16.41 uur

De uitbreiding van de wet op euthanasie naar minderjarigen werd gisteren goedgekeurd in de kamercommissie Justitie. Nog één parlementaire stap en het voorstel is wet. Maar waarom snel-snel een wet erdoor jagen, als zoveel mensen in de praktijk er nauwelijks de meerwaarde van inzien, vraagt een groot aantal zorgverleners zich af.

Open Brief De Standaard, 29/01/201...

Lezen « Zoveel haast voor een nutteloze wet »

Tussenkomst debat levenseinde in de plenaire vergadering

Ingediend op 18/12/2013 om 15.53 uur

Els VAN HOOF  Categorie Verklaringen van officiële instanties
Senator

(...) Vooreerst blijkt de vraag naar euthanasie bij minderjarigen slechts heel uitzonderlijk voor te komen en dan eerder nog bij monde van de ouders, die het uiteraard niet kunnen verdragen dat hun kinderen ondraaglijk lijden. Verschillende artsen hebben me gezegd dat de minderjarige simpelweg niet naar euthanasie vraagt. Kinderen blijven toekomstplannen maken ondanks een nefaste prognose. Ze leven van dag tot dag en kunnen nog plezier aan spel en onderwijs beleven. De cijfers uit Nederland, waar euthanasie al meer dan 10 jaar mogelijk is bij minderjarigen ouder dan twaalf jaar, tonen dit aan: in Nederland, is er in al die jaren nog geen enkele uitvoering van een verzoek geregistreerd, overigens zelfs niet tot de leeftijd van 30 jaar. Bevestigt deze vaststelling niet dat het gewone medisch handelen voldoende is om het lijden van zieke kinderen op te vangen?

Wat telkens terug schijnt te komen bij mensen die euthanasie vragen is een, laten we hopen, onterecht gevoel een last te zijn voor hun naasten...

Lezen « Tussenkomst debat levenseinde in de plenaire vergadering »

Auteurs (Alle auteurs)