Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Beslissing van minderjarigen en dementerenden

Beslissing van minderjarigen en dementerenden

Ingediend op 24/04/2013 om 09.40 uur  Categorie Mening van juristen

  • Imprimer

Frans de SUTTER Frans de SUTTER
em. magistraat

Minderjarigen en dementerenden hebben geen wilsbevoegheid tot het sluiten van contracten overeenkomstig het burgerlijk wetboek.

Het lijkt uitgesloten dat ze zelf, in alle vrijheid, zouden kunnen instemmen met de uiterste belangrijke beslissing, namelijk : een einde te doen stellen aan hun leven.

De bevoegheid van beslissing tot euthanasie aan een derde persoon geven zou al te dikwijls leiden tot misbruik in het voordeel van de deze derde(n).


Auteurs (Alle auteurs)