Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > "mensen" met een warm hart...

"mensen" met een warm hart...

Ingediend op 30/04/2013 om 16.07 uur  Categorie Getuigenissen

  • Imprimer

Philip PINTELON Philip PINTELON
Ambtenaar

De beste bescherming tegen de dood is het leven...(S. Martel) en bij uitbreiding kiezen voor het integrale leven waar niet alles kan worden 'gefotoshopped'.

'A brave new world' lonkt om de hoek, uitbreiding van de huidige euthanasieregeling staat toe om ieder mens die niet voldoet aan maatschappelijk normen en die naar de huidige neoliberale maatstaven geen kwalitatief leven heeft "een wettelijke oplossing" te bieden (cfr.abortus). Huiveringwekkend, dit is geenszins een "goede" dood maar een toonbeeld-ondanks alle vooruitgang (?) - van de algehele 'verarming'!

Het is een illusie te denken dat het 'uitbesteden' van de dood de essentiële fase van het sterven zal oplossen, vergemakkelijken...in tegendeel!

Kiezen voor het leven, erkennen van het leven, het be-leven van het leven in al zijn facetten is vandaag blijkbaar geen evidentie meer, soms bestempeld als religieuse verstardheid, soms bestempeld als naïviteit...

Dit initiatief hoe bewonderenswaardig, hoe nobel ook, zal het tij hoogstwaarschijnlijk niet kunnen doen keren; het is echter wel een bewijs dat er nog "mensen" bestaan met een warm hart!


Auteurs (Alle auteurs)