Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK

Zoekresultaten

Actualiteit volgen ivm. euthanasie

Ingediend op 08/05/2020 om 16.16 uur

Euthanasiestop  Categorie Mening van juristen
N/C

Beste,

Elke week ontvang ik het Bulletin van het Europees Instituut voor Bio-ethiek (EIB) en ik stel vast hoe gevoelig bio-ethische kwesties liggen in onze maatschappij...

Lezen « Actualiteit volgen ivm. euthanasie »

Euthanasie: de grenzen verdwijnen

Ingediend op 31/05/2016 om 17.16 uur

Xavier DIJON  Categorie Mening van juristen
Prof em. Faculté de Droit, Namur

Drie voorstellen zijn onlangs ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de euthanasiewet te wijzigen, op deze drie punten: de wilsverklaring, de medische beslissing en de clausule met betrekking tot gewetensbezwaren. Deze drie wetsvoorstellen dragen bij tot de uitbreiding van de vooruitgang van euthanasie, door enkele beperkingen weg te werken die tot dan daarmee tegenstrijdig waren, zowel in ruimte als in tijd.

1. Met het doel om zich te verzekeren van de blijvende wilsbeschikking van de patiënt die op het einde van zijn leven niet meer in staat is om zich uit te drukken, voorzag de wet van 2002 dat zijn voorafgaand verzoek om euthanasie een geldigheidsduur van vijf jaar zou hebben. Het huidige voorstel heeft tot doel een dergelijke verklaring onbeperkt te maken, omwille van, zo beweert men, de omslachtige procedure tot hernieuwing ervan. De ernst van de euthanasiedaad wordt op die manier in het bijzonder gebanaliseerd ten overstaan van de persoon die dat verzoek om euthanasie misschien twintig of dertig jaar voordien had ondertekend. Natuurlijk kan dit verzoek te allen tijde ingetrokken worden, maar als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zou de ondertekenaar niet meer verplicht zijn om regelmatig de ernst van zijn verzoek in overweging te nemen. Alsof dit heel normaal geworden is...

Lezen « Euthanasie: de grenzen verdwijnen »

"Op lijden staat geen leeftijd"...

Ingediend op 13/02/2014 om 14.45 uur

Jean-Paul VAN DE WALLE  Categorie Mening van juristen
Advokaat

... dus moet de leeftijdsgrens voor euthanasie worden afgeschaft: daarmee is de kous af.

Of hoe een gedreven politicus als Jean-Jacques De Gucht er middels een welgekozen oneliner in slaagt een gevoelig en complex onderwerp te herleiden tot één eenvoudig en op het eerste gezicht aanvaardbaar idee...

Lezen « "Op lijden staat geen leeftijd"... »

Waarom moet euthanasie voor jongeren parforce met de karwats door het parlement gejaagd worden?

Ingediend op 10/02/2014 om 17.15 uur

Fernand KEULENEER  Categorie Mening van juristen
Advokaat

Ik las met aandacht de bijdrage "Angst voor het onbekende" van Minister van Justitie Annemie Turtelboom over euthanasie voor minderjarigen (DS, 4 februari). Ik trek niet in twijfel dat de overtuiging die zij erin uitdrukt oprecht en nobel van intentie is. Maar dat maakt haar pleidooi niet minder problematisch.

Er bestaat geen discussie over dat elk medisch handelen tot doel moet hebben om daar waar mogelijk genezing te brengen, en in alle omstandigheden pijn en lijden zoveel mogelijk te verlichten. Wanneer genezing niet meer mogelijk en de dood nabij is, moet de geneeskunde er het zijne toe bijdragen dit heengaan in de best mogelijke omstandigheden te laten gebeuren, zonder pijn. Zulks kan zeker vereisen dat nutteloze of disproportionele behandelingen worden stopgezet of niet worden begonnen, ook al zou dit een verkorting van het leven met zich meebrengen...

Lezen « Waarom moet euthanasie voor jongeren parforce met de karwats door het parlement gejaagd worden? »

De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf ...

Ingediend op 04/02/2014 om 14.26 uur

Maria Isabella DETAND  Categorie Mening van juristen
Juriste

Het wetsontwerp gestemd in de Senaat op 12 december 2013 en vervolgens aangenomen in de

Kamer op 28 januari 2014 teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, is al dan nie...

Lezen « De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf ... »

Wetsontwerp euthanasie minderjarigen is alweer zo lek als een vergiet

Ingediend op 20/01/2014 om 18.14 uur

Fernand KEULENEER  Categorie Mening van juristen
Advokaat

Advocaat Fernand Keuleneer stelt zich ernstige vragen bij het wetsontwerp dat euthanasie bij minderjarigen moet mogelijk maken. Hij ziet er tal van elementen in, die 'later kunnen worden aangewend om de wet weer wat uit te breiden.'

Het minste wat de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan doen met het wetontwerp dat euthanasie voor minderjarigen mogelijk maakt, is de Raad van State om advies vragen, en de tekst zodanig amenderen dat hij een minimum aan coherentie vertoont...

Lezen « Wetsontwerp euthanasie minderjarigen is alweer zo lek als een vergiet »

Zeg me welke wetten je maakt, en ik zal je zeggen hoe je tegen de mens aankijkt.

Ingediend op 10/12/2013 om 16.42 uur

Frank JUDO  Categorie Mening van juristen
Advokaat

Als het erom gaat te weten hoe onze wetgever aankijkt tegen de mens, welk mensbeeld hij heeft, dan is de wijziging van de Euthanasiewet van 2002 zonder meer leerrijk te noemen. Daarvoor zijn meerdere redenen.

Een aantal voorstellen (met name de voorstellen-1798 en 1799) worden zelfs niet verantwoord door verwijzing naar een visie op wat maatschappelijk al dan niet wenselijk is. Verwijzingen naar opiniepeilingen, al dan niet aangevuld met enigszins lukraak geselecteerde wetenschappelijke literatuur, vervangen de eigenlijke motivering...

Lezen « Zeg me welke wetten je maakt, en ik zal je zeggen hoe je tegen de mens aankijkt. »

Auteurs (Alle auteurs)