Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Euthanasie bij minderjarigen

Euthanasie bij minderjarigen

Ingediend op 25/11/2013 om 17.46 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Stefaan VAN GOOL Stefaan VAN GOOL
Kinderneuro-oncoloog, KULeuven

In de omschrijving van euthanasie volgens de huidige wetgeving zijn de volgende begrippen essentieel:

a) 'opzettelijk levensbeŽindigend handelen',

b) 'door een andere dan de betrokken patiŽnt',

c) 'op diens schriftelijk verzoek',

d) 'bekwaam om op redelijke wijze over zijn belangen te oordelen',

e) 'een door ziekte of ongeval ongeneeslijke aandoening', en f) 'het lijden kan op geen enkel andere manier gelenigd worden'.

De wet betreffende de patiŽntenrechten (artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002) bepaalt dat een minderjarige betrokken moet worden bij de uitoefening van zijn rechten, uiteraard rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De minderjarige patiŽnt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat wordt geacht, kan de in deze wet vastgelegde rechten zelfstandig uitoefenen. In 2003 voegde de Orde van Geneesheren hieraan toe dat vanuit deontologisch standpunt de mentale leeftijd van een patiŽnt belangrijker is dan zijn kalenderleeftijd. In deze geest, en rekening houdend met de observaties in de medische realiteit, kan een discussie ontstaan om euthanasie voor wilsbekwame minderjarigen mogelijk te maken. Wat hier volgt is een kritische reflectie.

Uit Werkgroep Metaforum KU Leuven; visietekst "Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid" pp. 28-39.

Het volledige artikel downloaden »


Auteurs (Alle auteurs)