Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Is dit een waarheid ?

Is dit een waarheid ?

Ingediend op 12/07/2013 om 19.17 uur  Categorie Verklaringen van officiële instanties

  • Imprimer

Op 1 en 3 maart 2013 heeft de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw./ Société Médicale belge de Saint Luc asbl. een motie over de banalisering van de dood uitgebracht die reeds verschenen is in Euthanasiestop.

In wil echter in opdracht van hogergenoemde vereniging nog eens reageren op een belangrijk punt, waar, bij mijn weten weinig aandacht aan geschonken wordt.

Het is een feit dat de hersenen van kinderen en adolescenten pas volledig ontwikkeld zijn rond de leeftijd van twintig jaar. Het burgerlijk recht houdt terecht rekening met hun nog niet volwassen oordeelvermogen door hun juridische activiteiten op vele vlakken te beperken en het strafrecht kent hen een bijzonder statuut toe om dezelfde redenen.

Is het dan niet onlogisch ze anderzijds rechten te willen toekennen op gebied van leven en dood?

Mijn inziens is dit een waarheid "als een koe"! Het valt te hopen dat onze parlementairen,straks op verlof deze nuchtere feiten zullen inzien!

Dr. Paul Deschepper, in opdracht van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas vzw


Auteurs (Alle auteurs)