Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > PERSCOMMUNIQUÉ van Euthanasiestop

PERSCOMMUNIQUÉ van Euthanasiestop

Ingediend op 13/12/2013 om 12.25 uur  Categorie Mening van de burger

  • Imprimer

PERSCOMMUNIQUÉ PERSCOMMUNIQUÉ
Euthanasiestop

Het wetsvoorstel dat aan kinderen toegang geeft tot euthanasie, werd op 12 december in de plenaire zitting van de Senaat gestemd. 50 senatoren stemden voor en 17 tegen.

Geen enkele leeftijdgrens wordt voorzien: een kind van 5 jaar, zelfs jonger, kan vragen dat men een einde maakt aan zijn leven. Voorwaarde zijn ondraaglijk lijden ondraaglijk, terminale fase van de ziekte, toestemming van de ouders en de verklaring van een psycholoog of kinderpsychiater dat het kind voldoende inzicht heeft.

De tekst die door de senaat werd aangenomen, geeft geen garantie met betrekking tot de onafhankelijkheid van de psycholoog en kinderpsychiater die geraadpleegd moet worden: hij kan vrij worden gekozen binnen het medisch team en kan dan ook precies worden gekozen omdat hij eerder liberaal omgaat met euthanasie. Deze bepalingen maken de Belgische wetgeving tot de meest liberale wetgeving inzake euthanasie ter wereld. Hoogstwaarschijnlijk is deze wet in tegenspraak met teksten van internationaal recht die ook door BelgiŰ geratificeerd werden.

Om ideologische redenen die de individuele vrijheid en het egot´sme tot hoogste waarde maken en die de noodzakelijke solidariteit met de zwaksten onder ons in gevaar brengt, wordt deze wettekst, die de veiligheid van ernstig zieke kinderen bedreigt, er op spoedtempo doorgedreven zonder de gevolgen ervan ernstig in overweging te nemen.

De waarde van het leven van een kind komt daardoor in handen van de beoordeling van een volwassene die niet anders kan dan het kind be´nvloeden. We hebben hier te maken met een maatschappelijke verandering waarvan we het belang niet kunnen onderschatten. In plaats van ernstig zieke kinderen euthanasie voor te stellen, iets waar de kinderen zelf niet spontaan aan denken, moeten we hen eerst en vooral ondersteunen en hun ouders begeleiden. De specialisten in palliatieve zorg en de psychologen hebben niet gewacht op de goedkeuring van deze wet om het lijden van zieke kinderen en hun families te verlichten!

Indien het wetsvoorstel dat door de Senaat werd gestemd, in werking treedt, valt te verwachten dat de uitbreiding van euthanasie naar kinderen steeds flexibeler zal worden toegepast. De controle-commissie op euthanasie registreert momenteel immers euthanasiegevallen die niet conform zijn aan de eisen van de wet uit 2002, zoals we kunnen lezen in hun eigen tweejaarlijkse rapporten. Het lijden veroorzaakt door verschillende ziekten, waarvan er afzonderlijk geen enkel ernstig en ongeneeslijk is, rechtvaardigt momenteel reeds de vraag tot euthanasie, terwijl de wet vereist dat het lijden het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke ziekte. Een ander voorbeeld: de veronderstelling van toekomstig lijden beantwoordt in de ogen van de controlecommissie aan de eis van ondraaglijk lijden, die de vraag tot euthanasie rechtvaardigt zonder dralen. Verbazingwekkend is dit niet, gezien de controlecommissie grotendeels is samengesteld uit mensen die actief zijn in verenigingen of netwerken die euthanasie promoten. Er is een voordehandliggend belangenconflict.

In tegenstelling tot Nederland, is er in BelgiŰ in elf jaar geen enkel dossier doorgestuurd naar de rechtbank.

We hebben alle reden om diep bedroefd en zeer bezorgd te zijn over deze ontwikkeling rond euthanasie in BelgiŰ. In plaats van echte solidariteit te ontwikkelen voor de meest kwetsbaren en zij die het meest getroffen worden door lijden, worden de Belgen beetje bij beetje aangemoedigd om een arts te vragen een einde te brengen aan hun leven en het ook te verkrijgen.

De initiatiefnemers van de site euthanasiestop.be


Auteurs (Alle auteurs)