Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Pers Communiqué

Pers Communiqué

Ingediend op 07/02/2014 om 18.06 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Pediaters Pediaters
Kinderartsen

Brussel, 9 februari 2014

Kinderartsen overhandigen open brief aan alle Belgische partijvoorzitters

Bezorgdheid bij de politieke besluitvorming omtrent de uitbreiding van de euthanasiewetgeving

Vandaag heeft een brede groep van ondertussen 40 kinderartsen en academici een open brief overhandigd aan alle Belgische partijvoorzitters. In deze brief doen deze zorgverleners, die dag in dag aan het ziekenbed van kinderen staan, een oproep om de geplande uitbreiding van de euthanasiewetgeving naar minderjarigen niet overhaast door de politieke besluitvorming te duwen. De oproep is er geen om euthanasie voor minderjarigen onder de mat te vegen, maar een duidelijke vraag naar een 'time-out'.

De ondertekenaars van deze open brief zijn verbonden aan verschillende ziekenhuizen en zorgcentra, verspreid over het hele land. Ze plaatsen volgende belangrijke kanttekeningen bij het debat dat op dit ogenblik in de Federale kamer wordt gevoerd:

• Uit de dagdagelijkse praktijk blijkt volgens de medici dat er geen echte vraag bestaat naar een uitbreiding van de wetgeving. Een spontane of weloverwogen vraag naar levensbeëindiging bij minderjarigen komt in de praktijk eigenlijk nooit voor. Zelfs de meest complexe medische gevallen kunnen binnen het huidige juridische kader opgelost worden met de middelen en expertise die voorhanden zijn. Ook in het buitenland blijkt er geen pertinente vraag naar een wetgevend kader. Een recente enquête bij 54 kinderartsen in 19 landen ondersteunt deze stelling.

• De huidige medische stand van zaken in België voorziet ruimschoots in middelen om het lijden bij zwaar zieke patiënten te verzachten. Het uitgangspunt hierbij is dat geen enkele patiënt, en dus ook geen enkel kind nodeloos mag lijden. Zelfs bij therapieafbouw zijn de erkende palliatieve zorgequipes in staat om het leed te verzachten. De initiatiefnemers betreuren dan ook dat de vraag om hieromtrent bijkomende hoorzittingen te organiseren in het parlement van tafel werd geveegd en zo de opinie van ervaringsdeskundigen niet voldoende werd gehoord.

• De zorg voor de omgeving van zwaar zieke kinderen is op zich al zwaar om dragen. De mogelijke confrontatie met een ethisch heel moeilijk thema zoals actieve levensbeëndiging zal de last en stress voor zorgverleners én ouders allen maar doen toenemen.

• In het huidig wetsvoorstel is de 'oordeelsbekwaamheid' van de minderjarige opgenomen als voorwaarde om een mogelijk verzoek naar euthanasie ontvankelijk te verklaren. In de praktijk bestaat er echter geen enkele objectieve methode om te bepalen of een kind oordeels- of handelingsbekwaam is. Het blijft dus bij een subjectieve en beïnvloedbare inschatting.

Gebaseerd op deze vaststellingen zien de ondertekenaars van deze open brief een absolute noodzaak om verdere reflectie rond deze thematiek te voorzien. Ze roepen de politieke verantwoordelijken dan ook op om het voorliggende wetsvoorstel niet meer binnen deze legislatuur te stemmen. De initiatiefnemers zijn meer dan ooit bereid om vanuit de praktijkervaring aan een dergelijke reflectieronde mee te werken.

De ondertekenaars van de open brief zijn (op het moment van de verspreiding van dit communiqué):

Prof. Dr. Stefaan Van Gool (Kinderhemato-oncologie UZ Leuven)

Prof. Dr. Christiane Vermylen (Chef de département, Pédiatrie UC Louvain)

Prof. Dr. Luc Cornette (Diensthoofd Neonatologie AZ St Jan Brugge)

Prof. Dr. Vanhaesebrouck Piet (Neonatale Intensieve Zorgen Dienst, UZ Gent)

Prof. Dr. Lieven Lagae (Afdelingshoofd Kinderneurologie UZ Leuven)

Prof. Dr. Bénédicte Brichard (Oncologie-hématologie pédiatrique UC Louvain)

Prof. Dr. Christian Debauche (Néonatologie et pédiatrie générale, UC Louvain)

Prof. Dr. Kristina Casteels (Kindergeneeskunde, UZ Leuven)

Prof .Dr. Christophe Chantrain (Hématologie – Oncologie pédiatrique, CHC Espérance, Liège)

Prof. Dr. Willem Lemmens (Hoogleraar Ethiek, Universiteit Antwerpen)

Prof. Dr. Jo Lebeer (Vakgroep Eerstelijns – en Interdisciplinaire Zorg, handicapstudies, Universiteit Antwerpen)

Prof. Dr. Em. Ilse Kerremans (Kinderchirurgie UZ Gent)

Prof. Dr. Em. Paul De Cock (Voormalig hoofd Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen – KU Leuven)

Dr. Anne de Radiguès-Delvaux de Fenffe (Pédiatre Bruxelles)

Dr. Philippe Alliet (Kinderarts Jessa Ziekenhuis Hasselt)

Dr. Katrien Vanrykel (Kinderarts St Augustinus Antwerpen)

Dr. Cécile de Montpellier (Pédiatre CHR Mons Hainaut)

Dr. Guy Dembour (Cardiologie pédiatrique, Cliniques St Pierre-Ottignies et St Luc)

Dr. Didier le Polain de Waroux (Pédiatre, Tournai)

Dr. Myriam Azou (Kinderarts, AZ Damiaan Oostende)

Dr. Dimitri Van der Linden (Pédiatre et infectiologue, UC Louvain)

Dr. Pierre Philippet (Chef de département de pédiatrie, CHC-Espérance Liège)

Dr. Nadine Francotte (Hémato-oncologie pédiatrique, CHC-Espérance Liège)

Dr. Marie-Hélène Hay (Pédiatre, Bruxelles)

Dr. David Weynants (Pédiatre, consultant en adoption, Clinique et Maternité St Elisabeth, Namur)

Dr. Els Sercu (Pediater Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper)

Dr. Yolande de Hemptinne (Pédiatre, Bruxelles)

Dr. Francine Lys (Pédiatre, Bruxelles)

Dr. Christiane Robrechts (Pediater, Veurne)

Dr. Gie Hoedemakers (Kinderarts, Ziekenhuis Maas en Kempen, Bree)

Dr. Luc Vandenbossche (Kinderarts, Mariaziekenhuis Overpelt).

Dr. Jean-Paul Langhendries (Pédiatre-Néonatologue, CHC-Espérance Liège)

Dr. Mia De Bie (Pediater, AZ Delta, Roeselare)

Dr. Pierre Maton (Pédiatre-Néonatologue, CHC-Espérance Liège)

Dr. Nele Bockaert (Kinderneuroloog, VOC Rozenweelde, Aartrijke)


Auteurs (Alle auteurs)