Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Euthanasiewetgeving: gevaarlijke evolutie

Euthanasiewetgeving: gevaarlijke evolutie

Ingediend op 17/05/2013 om 18.08 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Ignace DEEREN Ignace DEEREN
Huisarts, Torhout

De vraag om de euthanasiewetgeving uit te breiden naar wils-onbekwamen (dementie), en kinderen die uitzichtloos lijden, evenals personen die psychisch lijden, doet vele weldenkende mensen de wenkbrauwen fronsen.

We stellen een toenemende cultuur van de dood vast. Men wordt gewoon aan deze termen. We zien dat medias euthanasie verheerlijken, en we weten hoe invloedrijk de medias zijn!

Vaak wordt euthanasie gevraagd door de familieleden, die 'het niet meer kunnen aanzien', veel meer dan door de patiënt in bed.

Door deze wet uit te breiden begeeft men zich op een hellend vlak.Het gevaar bestaat dat deze banalisering op den duur verglijdt naar nazi toestanden.

Wordt wel voldoende controle op deze wetten toegepast? Vele mensen gaan euthanasie beschouwen als een recht. De Wetgever kan er een plicht inbouwen voor de artsen tot euthanasie.

Het is gemakkelijk om door een kleine wetswijziging de gewetensclausule voor zorgverleners te schrappen. Zeer gevaarlijk is het indien men instellingen en ziekenhuizen verplicht om euthanasie toe te passen, zoniet verliezen ze hun subsidies. En dit staat gelijk met sluiting.

Euthanasie moet men vervangen door goede palliatieve zorgen.

De mens is een persoon, en een sociaal wezen, in relatie tot de anderen, tot de maatschappij, en tot God.

'Gij zult niet doden' is niet zomaar een aanwijzing, neen , het is noodzakelijk om een menswaardige maatschappij te hebben.

Eens men deze grens heeft overschreden, waar stopt het doden dan?

Veel demente personen kunnen nog genieten van een gezellige babbel, een vriendelijk woord, wat vriendschap en liefde, van lichamelijke aanraking, of van muziek.

Eenzaamheid wordt niet opgelost met euthanasie, wel met liefdevolle zorg. We weten dat eenzaamheid en een liefdeloze omgeving pijn doen. Maar ligt hier niet een taak weggelegd voor familie en zorgverleners? We weten immers dat leven voor anderen gelukkig maakt.

Besluit.

De euthanasiewetgeving leidt tot een cultuur van de dood. Wat gestart was als een 'uit het strafrecht halen', is verworden tot het aanvoelen va n een 'recht'. De wetgeving wordt alsmaar uitgebreid. Uiteindelijk worden in sommige landen instellingen gedwongen om de doodswens van deze mensen uit te voeren.

De vraag stelt zich: Wat is de volgende stap?


Auteurs (Alle auteurs)