Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK

Quotes

Ingediend op 30/10/2013 om 14.43 uur  Categorie Mening van de burger

  • Imprimer

Quotes Quotes
N/A

Benoît LUTGEN, Voorzitter van CDH

"Bent u tegen de uitbreiding van de euthanasiewet?

Dat is een zeer gevoelig onderwerp. Ik vind het niet vanzelfsprekend dat we kinderen vandaag zouden confronteren met de vraag of ze hun leven willen beëindigen of niet. Dat zou een enorme impact hebben op de samenleving. Voorts heb ik een groot vertrouwen in ouders en artsen, maar geen blind vertrouwen. De overheid moet de zwaksten beschermen. We moeten vermijden dat kinderen of dementerenden of gehandicapten het slachtoffer worden van ontsporingen."

De Standaard, 20/06/2013

Senator Els Van Hoof (CD&V)

"Kinderen beseffen het definitieve karakter van de dood niet, en bovendien zijn er meerdere mogelijkheden om waardig te sterven. Euthanasie is niet superieur"

De Standaard, 20/06/2013

Mia De Schamphelaere - CD&V-senator :

"We moeten de palliatieve zorg centraal stellen. We zijn geen voorstander van de bestaande euthanasiewet, dus we kunnen moeilijk zeggen dat we de wet willen toepassen op tieners. In de huidige wet, voor volwassenen, ligt de klemtoon op het zelf beslissen om uit het leven te stappen. Ons uitgangspunt is de zorgrelatie, om samen, zeker bij terminaal zieken de pijn weg te nemen en comfort te geven."

Knack du 29/01/2013 p.14

Paul Geudens, Standpunt in Gazet Van Antwerpen - 21/06/2013

"De vraag rijst daarom: willen zij wel echt een compromis binnen de meerderheid, of willen ze CD&V en cdH bewust buitenspel zetten? Bijvoorbeeld om aan de kiezer te bewijzen hoe oerconservatief die twee partijen in wezen nog steeds zijn. Overigens stel ik mij de vraag, los van eventuele electorale achtergronden, of deze discussie over actieve euthanasie op minderjarigen op dit ogenblik echt zo belangrijk is dat ze geen verdere bezinning en vertraging kan verdragen. Twijfelen is toegestaan. Het gaat om hoogstens enkele gevallen per jaar. Bovendien worden ongeneeslijk zieke kinderen nu op andere manieren geholpen om ze uit hun lijden te verlossen. Hebben we hier te maken met een paars symbooldossier?"

Arts Sarah Van Laer is de voorbije twee jaar bij liefst 14 euthanasieaanvragen geroepen. Vaak wordt verwacht dat zij dan ook, en liefst meteen, 'het spuitje geeft'. 'Men beseft niet hoe weinig artsen euthanasie willen uitvoeren', zegt ze.

Sarah Van Laer heeft geen goed oog in de mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. 'Ik vraag me af wie bij hen euthanasie zal willen uitvoeren.'

De Standaard 24/06/2013


Auteurs (Alle auteurs)