Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Tweede Verklaring naar aanleiding van de stemming in de senaatscommissie Justitie e...

Tweede Verklaring naar aanleiding van de stemming in de senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken

Ingediend op 03/12/2013 om 16.36 uur  Categorie Verklaringen van officiële instanties

  • Imprimer

Op woensdag 6 november 2013 hebben de verantwoordelijken van de erkende erediensten in ons land een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze zich verzetten tegen de uitbreiding van euthanasie voor minderjarigen. Dit was nog nooit eerder gebeurd.

Vandaag, woensdag 27 november 2013 , kunnen we alleen maar onze teleurstelling en ons verdriet uitspreken. De angst en machteloosheid van ouders die een kind zien lijden en veel te vroeg zien sterven, grijpen ons aan. Wij geloven dat palliatieve zorg en sedatie een waardige manier zijn om een stervensziek kind nabij te zijn. Praktijkartsen, oncologen en dokters op intensieve zorgen hebben het ons klaar en duidelijk bevestigd. Laten we naar hen luisteren.

Wij pleiten voor een stopzetten van therapeutische hardnekkigheid en voor een vervanging ervan door een aangepaste palliatieve zorgverlening.

Wij mogen geen kinderen laten lijden: lijden kan en moet worden verlicht. De geneeskunde beschikt daarvoor over de middelen. Maar we mogen het stellen van een daad die de dood tot gevolg heeft niet banaliseren. We zijn immers gemaakt voor het leven.

Van iemand houden tot het einde vereist een immense moed.

Een einde maken aan het leven is een daad die niet alleen een individu doodt, maar ook het sociale weefsel in onze samenleving en onze families, die in de greep zitten van een groeiend individualisme.

Laten we zieken en hun familie, maar ook alle zorgverleners met liefde bijstaan.

En als de ziekte het dan toch haalt, laat de zieke dan worden omringd door onze intense genegenheid en een onvoorwaardelijk respect voor het leven.

Getekend,

- Rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel

- Kanunnik Robert Innes, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België

- Mgr. André-Joseph Léonard, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België

- De heer Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België

- Metropoliet Panteleimon Kontogiannis, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (orthodoxe Kerk)

- De heer Semsettin Ugurlu, voorzitter van de Executieve van Moslims van België"


Auteurs (Alle auteurs)