Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Open vragen aan onze volksvertegenwoordigers

Open vragen aan onze volksvertegenwoordigers

Ingediend op 19/02/2014 om 17.15 uur  Categorie Mening van filosofen

  • Imprimer

1. Is er op donderdagnamiddag 13 januari 2014 een wettige klare wet gestemd ? Waarom volgde geen applaus na de telling ? Brengt deze wet vreugde of verdriet ?

2. Ons land kent een zeer hoog percentage aan zelfmoorden. Is deze perfide wet geen verbloeming voor dit drama van onze zieke samenleving ?

3. Waarom moest deze "wet" kost wat kost deze legislatuur er door gejaagd worden ? Waarom kon gezond verstandig nadenken niet meer tijd krijgen ?

4. Beseffen jullie dat dit werkelijk een moordwet is die indruist tegen het diepste verlangen van de mens om zijn leven te verlengen? Tijdens de stemming schreeuwde iemand luidop "moordenaars". Media noemden hem "een heethoofd". Hebben 84 van jullie niet "ja" gestemd voor een wet waardoor een mens zichzelf kan doden ?

5. Was men niet maandenlang bezig sommige woorden te beroven van hun ware inhoud? Is dit geen moord op het woord ? Euthanasie lijkt vertaald te betekenen "goede dood" , "waardige dood". Doden blijft doden. Palliatieve zorgen dienen de sterveling, hun familie en vrienden. Euthanasie wordt geïnterpreteerd als "het is goed een mens te verlossen uit zijn schrik om te sterven door hem onmiddellijk te doden. Het bijvoeglijk naamwoord "goed" of "waardig" wil hier eigenlijk zeggen "het zal een effectieve dood zijn, op één, twee drie. De toon en de inhoud van de voorbereidende debatten, zat die goed of dubbelzinnig ? Wie misleidt ons ? Wie doodt de stem van ons geweten om dan gewetenloos te stemmen ? Is die wet besmeurd, bemodderd of wit als sneeuw?

6. Ontelbare ouders wereldwijd vechten zachtmoedig om het leven van hun ziek kind te redden, te bewaren en omringen hun beminde met trouwe liefde. Zij zwijgen. Zij maken geen lawaai, zij roepen niet op de tribune. Zij lijden stil om het verlies van een lieveling. Het voelt voor de omstanders pijnlijk aan als iemand achteruitgaat en de dood voelt naderen. Willen ze iets ondernemen ? Ja, maar hoe en met welke middelen? Hebben jullie nu het ideale antwoord gegeven ?

7. Weten wij niet meer of willen wij niet weten vanwaar we komen en waarheen wij gaan? Wij hebben een Herkomst en een Toekomst. Wij komen uit God en keren naar Hem terug. Hij is onze Oorsprong en onze Wederkeer. Jullie leggen God het zwijgen op en maken zichzelf tot God. Jullie bepalen de normen en de wetten. Antwoord eerlijk: wie dienen wij met deze haastig gestemde wet ? Het zieke individu ? Zijn naasten ? Onze zieke samenleving ? Onszelf ?

8. Zijn andere Belgische wetten er om het leven van jullie medeburgers te beschermen tegen zichzelf en tegen de naasten ? Welke dienst bewijst deze wet dan aan ons volk ?

9. Welke definitie geven jullie voortaan aan het woord "geneesheer"? Wat doen we met de eed van Hippocrates?

10. Zijn dokters er om het leven te dienen of te doden ?


Auteurs (Alle auteurs)