Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Euthanasiewet is een ondoordrachte maar opgedrongen wet

Euthanasiewet is een ondoordrachte maar opgedrongen wet

Ingediend op 17/01/2014 om 12.50 uur  Categorie Mening van de burger

  • Imprimer

Marc VANHOUTTE Marc VANHOUTTE
Gepensionnerde, Heverlee

Hierbij protesteer ik opnieuw tegen het ondoordachte en politiek geforceerde voornemen om de euthanasiewet ten koste van elke prijs te doen goedkeuren.

Het is helemaal geen wet die de jeugdigen goed zal doen. Er is geen leeftijdsgrens in de wetgeving voorzien. Bovendien biedt de wet geen garantie m.b.t. de onafhankelijkheid van de psycholoog die geraadpleegd dient te worden. De grote fout is dat men er in de voorliggende wet van uitgaat dat een volslagen totale vrijheidsopvatting de hoogste norm is terwijl men hierin juist de veiligheid van ernstig zieke kinderen en jongeren over het hoofd ziet alsook de solidariteit met de zwakkeren. En men vergeet of negeert de andere en menswaardige wegen om deze zieke jongeren te benaderen.

Waarom laten onze volksvertegenwoordigers zich niet eerst grondig informeren door competente instellingen ter zake? Neen, die worden geweerd. We stevenen af op een wetgeving die beschamend is voor een maatschappij en mensonwaardig!


Auteurs (Alle auteurs)