Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Euthanasie in de psychiatrie: schaatsen op glad ijs

Euthanasie in de psychiatrie: schaatsen op glad ijs

Ingediend op 20/09/2017 om 11.25 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Georges OTTE Georges OTTE
Neuropsychiater

Er was eens: een re-visietekst

In de bijgestuurde visietekst van de organisatie van de Broeders van Liefde in België betreffende euthanasie in de psychiatrie van maart 2017, wordt de beschermwaardigheid van het leven ontdaan van zijn absolutistisch attribuut.

Dit wil nochtans niet zeggen dat de architecten van deze nieuwe tekst de beschermwaardigheid van het leven niet belangrijk zouden vinden. Integendeel, zij erbevestigen dit ten stelligste en afficheren het uitdrukkelijk als een primaire en fundamentele waarde die optimaal veilig moet worden gesteld; evenwel niet meer 'absoluut', maar in relatie tot andere waarden, zoals de therapeutische relatie en vooral het respect voor de autonomie van de patiënt.

Ten bewijze hiervan schetst men in deze tekst een goed uitgetekend tweesporenbeleid onder vorm van een dubbel parcours: enerzijds – en vooral – de 'levenspiste', maar anderzijds wordt er respectvol gehoor verleend aan de euthanasiewens van de patiënt. Daar situeert het één en ander zich binnen een zorgvuldige overweging van de wettelijk bepaalde elementen, zoals de ondraaglijkheid van het psychisch lijden, de persistentie van de vraag, de uitzichtloosheid van de aandoening, met nauwgezette evaluatie van alle vroegere en huidige realistisch redelijke of mogelijke behandelingen. Pas in het geval dat het tweede spoor sterk en persistent domineert ten opzichte van het eerste spoor, kan – in tegenstelling met voorheen – euthanasie uitgevoerd worden, thans ook binnen de voorzieningen van de Broeders van Liefde.

Bijsturing of radicale koerswijziging?

Hoewel de Raad van Bestuur dat niet zo lijkt aan te voelen, is dit voor velen wel degelijk ...

Het volledige artikel downloaden »


Auteurs (Alle auteurs)