Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Ik huiver en krijg koude rillingen als ik zie, hoor of lees dat...

Ik huiver en krijg koude rillingen als ik zie, hoor of lees dat...

Ingediend op 24/01/2014 om 14.31 uur  Categorie Mening van de burger

  • Imprimer

Ik huiver en krijg koude rillingen als ik zie, hoor of lees dat...

- Er in België elk jaar meer euthanasiegevallen zijn;

- Euthanasie door zoveel mensen, die ik overigens waardeer, als een aanvaardbare of zelfs een waardige manier om te sterven beschouwd wordt;

- In België men nog denkt dat fysiek lijden niet kan gelenigd worden;

- Als het lijden niet volledig kan gelenigd worden men denkt dat het beter is de patiënt te doden;

- Palliatieve zorgen en euthanasie als elkaar aanvullende alternatieven genoemd worden;

- De wettelijke bepaling van ondraaglijk lijden in de euthanasiewetgeving van 2002 alsmaar breder geïnterpreteerd wordt;

- Het verband tussen ondraaglijk lijden en uitzichtloze medische situatie quasi verdwenen is;

- Psychisch lijden op gelijke manier wordt beoordeeld als fysiek lijden ondanks de totaal verschillende aard;

- Mensen om euthanasie vragen omdat ze vrezen ooit misschien een ziekte te ontwikkelen die hun vrijheid van beweging zou kunnen beperken;

- Iemand in goede gezondheid euthanasie kan krijgen enkel omdat hij of zij een diagnose ontvangt van ongeneeslijke ziekte - zelfs al is deze niet dodelijk - als hij/zij zelf oordeelt dat dit voor ondraaglijk psychisch lijden zorgt;

- Prof. de Duve bewierookt en zijn dapperheid geprezen wordt omdat hij euthanasie vroeg en kreeg hoewel hij nauwelijks ziek was, maar het verminderen van zijn intellectuele capaciteit vreesde en dit niet kon aanvaarden;

- Mensen dus om euthanasie vragen gewoon omdat ze het leven moe zijn;

- Een nog niet zo bejaard echtpaar in mij straat, beide echtgenoten samen hand in hand, euthanasie kreeg omdat één van hen eerste tekenen van dementie zag aankomen.

- De arts heeft de familie gevraagd om gedurende een kwartier de kamer te verlaten. Ze mocht nadien terug binnenkomen, als alles voorbij was;

- Men in dergelijke gevallen nooit spreekt van (geassisteerde zelf-)moord maar laat uitschijnen dat het om euthanasie gaat ;

- Andere beroemde personen van hun euthanasie een feest en mediahappening maken;

- Gevangenen om euthanasie vragen omdat ze hun gevangenschap als (psychisch) ondraaglijk beschouwen;

- De controlecommissie die ingesteld werd door de euthanasiewet van 2002 op de zowat 6000 dossiers die zij heeft moeten onderzoeken zogezegd geen enkel twijfelgeval heeft gevonden;

- De leden van deze controlecommissie voor de overgrote meerderheid ook lid zijn van organisaties en verenigingen die actief euthanasie promoten, waardoor bijgevolg de commissie alles behalve onpartijdig is;

- Talrijke euthanasiegevallen gewoon niet aan de controlecommissie voorgelegd worden;

- Dikwijls euthanasie gepleegd wordt zonder de wettelijke bepalingen na te leven;

- Sommige artsen er publiek voor uitkomen euthanasie te plegen zonder de wettellijke bepalingen na te leven;

- Deze artsen op geen enkele manier gerechtelijk vervolgd worden;

- Zo'n arts als deskundige gevraagd werd in een Senaatscommissie;

- Een wetsvoorstel op tafel ligt voor het uitbreiden van de euthanasiewet tot minderjarigen, ondanks het feit dat in België op jaarbasis er slechts een handvol gevallen voor in aanmerking zouden kunnen komen en er in geen enkel ander domein wetten gemaakt worden voor enkelingen;

- Een grote meerderheid senatoren voor dit wetsvoorstel gestemd heeft;

- De betrokken Kamercommissie beschouwd heeft geen behoefte te hebben aan experts noch aan interne debatten om te helpen het wetsvoorstel te ontleden en te evalueren, en dit wetsvoorstel dadelijk naar de kamer in plenaire zitting heeft doorverwezen;

- De euthanasiepromotors extreem aggressieve taal gebruiken tegen al wie euthanasie in vraag wil stellen;

- De parlementsleden over bijzonder weinig (onpartijdige) informatie beschikken om zich een eerlijke opinie te vormen alvorens tot de stemming over te gaan;

- Sommige verpleegsters moreel verplicht worden mee te werken aan euthanasie of anders hun job verliezen;

- Gewetensbezwaar dus bij de voeten getreden wordt;

- Meer en meer zieken niet willen in het ziekenhuis opgenomen worden uit vrees voor euthanasie;

- Enz.

Daarom zeg ik: stop euthanasie, stop elke uitbreiding van de euthanasiewetgeving, stop aan de controlecommissie. Parlementsleden denk toch even na, laat U toch niet vangen door emotievolle verhalen die zodanig voorgesteld worden dat euthanasie de enige uitweg lijkt.

Ik besef gelukkig dat ik toch niet de enige ben met al deze bedenkingen als ik al de mooie getuigenissen, treffende argumenten en ontroerende verhalen op euthanasiestop.be lees.

Moge deze hoopgevende artikels onze parlementsleden en medeburgers inspireren om iets verder na te denken over de diepe waardigheid van de mens...


Auteurs (Alle auteurs)