Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Niemand kan ooit zeggen dat het nooit meer goed komt

Niemand kan ooit zeggen dat het nooit meer goed komt

Ingediend op 28/05/2018 om 10.45 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Willem Lemmens Willem Lemmens
Professor of Modern Philosophy and Ethics at the U

Opinie van Willem Lemmens, Ariane Bazan en Gertrudis Van de Vijver:

"In 2015 trokken wij een eerste keer aan de alarmbel, met een pleidooi om euthanasie wegens psychisch lijden te schrappen uit de wet. Een paar tientallen psychiaters en psychologen traden onze kritiek toen bij. Sindsdien is de groep bezorgde stemmen gegroeid: 249 clinici uit de psychologische zorgverlening in ons land tekenden een oproep tot een grondige screening van de huidige euthanasiewet en de wijze waarop die vandaag wordt toegepast ( www.rebelpsy.be).

De bezorgdheid in de sector komt voort uit concrete ervaringen en het aanvoelen dat er onnodig patiënten sterven.

We hebben in vorige opinies zowel de ethische als klinische gronden van onze bezorgdheid toegelicht. Om het debat gestreng te voeren, is het nu belangrijk enkele cruciale misverstanden op te helderen.

Ten eerste: ook voor ons is de subjectieve inschatting van het lijden gezaghebbend. Uiteindelijk kan enkel de patiënt zelf beslissen over het ondraaglijk karakter van het lijden. Maar dat is slechts de eerste pijler van de euthanasiewet;

de tweede is het uitzichtloos karakter van het lijden. Een euthanasie-psychiater zei eind vorig jaar in Humo: 'De wet zegt niet voor wie het uitzichtloos moet zijn.' Welnu, dit klopt niet: er staat niet in de wet 'subjectief uitzichtloos' maar wel degelijk 'medisch uitzichtloos'. Een arts moet hierover beslissen.

Volledige paginauit De standaard

Het volledige artikel downloaden »


Auteurs (Alle auteurs)