Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > Als ik dement word, wil ik geliefd worden, niet geëuthanasieerd !

Als ik dement word, wil ik geliefd worden, niet geëuthanasieerd !

Ingediend op 01/07/2013 om 23.08 uur  Categorie Getuigenissen

  • Imprimer

Weet u waarvoor ik bang ben ? Om dement te sterven. En weet u ook waarom? Ik ben bang... Het is niet zozeer het feit dat ik niets meer kan controleren dat me zo beangstigt, ik vrees eerder dat ik niet meer lief zal hebben, en vooral dat ik niet meer bemind word.

Niet bang om niets meer te kunnen controleren. Ik ben vandaag helder genoeg om te weten dat we eigenlijk niet veel controleren. Maar ik ben bang niet meer lief te hebben en vooral niet meer te worden bemind. Wanneer ik aan die mensen die vandaag in die situatie zijn denk, wil ik ze omhelzen en ze laten voelen hoe erg ze geliefd zijn. Dat ze niet er niet alleen voor zijn!

In deze situatie is euthanasie geen oplossing. De mensen hebben de dood niet nodig, ze hebben liefde nodig. Het enig geldig antwoord voor hen en ook voor ons is de liefde.

Maar hoe zorg je ervoor dat ze geliefd worden? Die mensen zijn niet rendabel, integendeel, daarbij komt nog dat ze de maatschappij kosten! Waarom zouden we dan zoveel geld investeren?

Omdat het hun recht is! Zoals jullie, zoals mij hebben zij het recht geliefd te zijn. Het enige wat hen werkelijk kan helpen is dat iemand tegen hen zegt "je hebt waarde in mijn ogen", waarom zijn we niet bereid dat te doen? Ze hebben recht op dat liefde en genegenheid, een recht dat hen gegeven wordt omdat ze net als u en ik mensen zijn.

Vandaar is mijn oproep gericht aan de hele mensheid en ook speciaal gericht naar het parlement dat de uitbreiding van de euthanasiewet moet stemmen: Volg uw hart!. Euthanasie zal de wereld vooruithelpen, integendeel zelfs! Euthanasie is een egoïstische, economische, ideologische keuze, maar zeker geen menselijke!

Het klopt inderdaad dat de zorgen niet goedkoop zijn, maar mogen die economische argumenten doorwegen op het menselijke bestaan? Demente personen blijven mensen en hebben liefde nodig. Zij hebben onze maatschappij vooruitgeholpen door wie ze zijn, het is dan ook heel normaal dat wij hen nu helpen. Dat begint ook bij ons: mensen bezoeken, helpen! Zij hebben ons nodig, komaan!


Auteurs (Alle auteurs)