Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK
Euthanasie Stop > 'Euthanasie vanwege eenzaamheid? Verschrikkelijk'

'Euthanasie vanwege eenzaamheid? Verschrikkelijk'

Ingediend op 03/05/2017 om 11.59 uur  Categorie Mening van zorgverleners

  • Imprimer

Ariane BAZAN Ariane BAZAN
Psychologue, ULB

Interview uit Knack

(...) De Broeders van Liefde haalden vorige week het nieuws: in hun psychiatrische

centra is euthanasie bij psychisch lijden voortaan mogelijk. U wilt net dat die

mogelijkheid uit de wet wordt geschrapt.

Bazan:(lacht) Zo zie je maar dat ethische principes over de omgang met mensen en

kwetsbaarheid niet aan godsdienst zijn gebonden. Ik ben zelf niet gedoopt, ik werk aan de ULB

- in die zin ben ik onverdacht voor de rabiate voorstanders van de huidige euthanasiewet.

Wettelijk kan euthanasie op grond van psychisch lijden strikt genomen niet. Je moet bewijzen

dat iemand zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt, en dat kan bij psychisch lijden niet.

Van wie een uitgezaaide kanker heeft, wťťt je dat hij of zij terminaal is. Maar van iemand die

zwaar psychisch lijdt kun je nooit met zekerheid zeggen dat hij uitbehandeld of ongeneeslijk

ziek is. Misschien Ūs het wel zo, maar niemand kan het weten. Psychische aandoeningen kunnen

veranderen, soms zelfs heel plots. Depressie gaat over. Ook bij psychiatrische patiŽnten met

ingewikkelde klachten wordt soms resultaat geboekt. Waarom zeggen we dan niet gewoon

rechtuit dat het hier niet gaat over euthanasie maar over hulp bij zelfdoding?

Wat met het argument dat sommigen patiŽnten zonder de mogelijkheid van

euthanasie hun toevlucht tot zelfmoord dreigen te nemen?

Bazan: Euthanasie toestaan om zelfmoord te voorkomen? Dat is toch een bizarre redenering.

De onderzoeksresultaten waarover we op dit moment beschikken staven die stelling niet. In de

Amerikaanse staat Oregon, bijvoorbeeld, is assisted suicide toegestaan. Maar het aantal

zelfmoorden is daar net toegenomen: door de mogelijkheid van hulp bij zelfdoding is het idee

om er een eind aan te maken toegankelijker geworden. Het gaat ook om andere populaties:

iemand die zich voor een trein gooit is een ander soort mens dan iemand die een medische

vrijbrief vraagt om te mogen sterven.

Uit een rondvraag van De Morgen is gebleken dat de meeste psychiatrische

instellingen het moeilijk hebben met euthanasie: dat verbaasde u allicht niet.

Bazan: Allerminst. Instellingen, psychiatrische centra en ook rusthuizen zijn bang voor

copycats: 'Gaan andere patiŽnten straks ook om euthanasie vragen?' De wettelijke

mogelijkheid van euthanasie heeft grote gevolgen voor heel de geestelijke gezondheidszorg.

PatiŽnten komen nu zelf aanzetten met euthanasie als optie - zo ver is het gekomen.

Psychiaters worden geconfronteerd met de perverse effecten van de euthanasiewet. Ze voelen

zich gechanteerd en onder druk gezet. Een psychiater vertelde me hoe zijn patiŽnt, die hij

intensief behandelde, nogal onverwacht was verdwenen. Later bleek dat die patiŽnt bij een

andere collega euthanasie had verkregen.

Het volledige artikel downloaden »


Auteurs (Alle auteurs)