Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK

Onze favorieten

Euthanasie: de grenzen verdwijnen

Xavier DIJON  Categorie Mening van juristen
Prof em. Faculté de Droit, Namur

Drie voorstellen zijn onlangs ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de euthanasiewet te wijzigen, op deze drie punten: de wilsverklaring, de medische beslissing en de clausule met betrekking tot gewetensbezwaren. Deze drie wetsvoorstellen dragen bij tot de uitbreiding van de vooruitgang van euthanasie, door enkele beperkingen weg te werken die tot dan daarmee tegenstrijdig waren, zowel in ruimte als in tijd.

1. Met het doel om zich te verzekeren van de blijvende wilsbeschikking van de patiënt die op het einde van zijn leven niet meer in staat is om zich uit te drukken, voorzag de wet van 2002 dat zijn voorafgaand verzoek om euthanasie een geldigheidsduur van vijf jaar zou hebben. Het huidige voorstel heeft tot doel een dergelijke verklaring onbeperkt te maken, omwille van, zo beweert men, de omslachtige procedure tot hernieuwing ervan. De ernst van de euthanasiedaad wordt op die manier in het bijzonder gebanaliseerd ten overstaan van de persoon die dat verzoek om euthanasie misschien twintig of dertig jaar voordien had ondertekend. Natuurlijk kan dit verzoek te allen tijde ingetrokken worden, maar als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zou de ondertekenaar niet meer verplicht zijn om regelmatig de ernst van zijn verzoek in overweging te nemen. Alsof dit heel normaal geworden is...

Lezen « Euthanasie: de grenzen verdwijnen »

Vidéo : Euthanasia : lessons from Belgium

Benoît BEUSELINCK  Categorie Mening van zorgverleners
Oncoloog

The impact of euthanasia in practice: Dr Benoit Beuselinck, a cancer specialist in Belgium, relates ...

VIDE...

Lezen « Vidéo : Euthanasia : lessons from Belgium »

In assisted dying, remember this: We all are fragile

Jean VANIER  Categorie Mening van de burger
N/C

(...)

With this right – the right to die – we must take care not to obscure or forget the innate dignity of those who are vulnerable or reinforce an ideal that only an independent life has purpose and value. We are all fragile, and the vulnerability that comes with the passage from birth to death is one which we must each find a way to accept...

Lezen « In assisted dying, remember this: We all are fragile »

Crushing resistance - one clause at a time

Paul RUSSEL  Categorie Mening van de burger
N/C

For those tempted to the thought that a euthanasia or assisted suicide law, once passed, is cast in stone, never to be changed, recent events in Belgium should make you think again.

Not only has the statute been subject to continual re-interpretation to the point where euthanasia for psychological reasons is now taking place, the parliament has also debated and passed an amendment to the 2002 law only two years ago that removed the lower age limit to now include children. In light of further and more recent events, it seems that change may be just around the corner once again...

Lezen « Crushing resistance - one clause at a time »

2016 : nieuwe wetvoorstellen

1. Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, om de tot vijf jaar beperkte geldigheidsduur van de wilsverklaring te schrappen en die duur door de patiënt zelf te laten bepalen Krachtens de euthanasiewet kan elk burger te kennen geven dat hij wil dat op hem euthanasie wordt

toegepast wanneer de bij die wet bepaalde omstan digheden zich voordoen...

Lezen « 2016 : nieuwe wetvoorstellen »

Something is terribly wrong in the state of Belgium

Georges OTTE  Categorie Mening van zorgverleners
Neuropsychiater

While certain Belgian politicians praise this law on euthanasia as one of the most " modern and progressive" in the world, the fact that a mere DSM label can be used as a licence to dispose of psychiatric patients by euthanasia , proves to me that something is terribly wrong in the state of Belgium.

It proves that the architecs of this infamous law were no professionals neither in the field of psychiatry nor in the domain of law making...

Lezen « Something is terribly wrong in the state of Belgium »

The fast traject to death: euthanasia for mental suffering in Belgium

Willem Lemmens  Categorie Mening van filosofen
Professor of Modern Philosophy and Ethics at the U

In November 2015 several psychiatrists, ethicists, lawyers and health professionals in Belgium gave voice to their profound concern: there is something fundamentally wrong with euthanasia in Belgium on the basis of purely psychological suffering. Two Belgian women, Sophie and Lotte Nys, just recently revealed the story of the death of Tine, their sister. On April 27 2010, Tine received euthanasia on the basis of " unbearable psychological suffering " because of "an incurable disease". Six years after the facts her family is still haunted by the experience and left behind with questions. Sophie and Lotte testified about this in a news programme of the Belgian - Flemish national television, Terzake (February 2) .

Tine Nys formulated her euthanasia request 4 months before her death. The fatal disease from which she suffered, autism, was diagnosed two months after the request. Fifteen years earlier Tine had been in psychiatric treatment for some time, and even attempted suicide. She clearly had gone through a very difficult period in her life. Yet, later on, she succeeded to build a regular life. She had a nice job, friends and family, all kinds of plans. 8 months before she died, however, she fell in a deep crisis after a relational break up and was haunted again by the wish to die: she went looking for a psychiatrist to help to end her life...

Lezen « The fast traject to death: euthanasia for mental suffering in Belgium »

Auteurs (Alle auteurs)