Euthanasie Stop - https://www.euthanasiestop.be

... euthanasie uitbreiden tot kinderen en mensen met dementie ?

Uitgebreid zoeken OK

Onze favorieten

Why euthanasia slippery slopes can't be prevented

Margareth Somerville  Categorie Hellende Vlak
Prof. et Bioéthicienne

Advocates of legalizing euthanasia reject "slippery slope" arguments as unfounded fear-mongering and claim that its use will always be restricted to rare cases of dying people with unrelievable, unbearable suffering. But, as the Netherlands and Belgium demonstrate, that's not what results, in practice.

The logical and practical slippery slopes are unavoidable and inevitable, because those consequences are built into the act of legalization through its justification of inflicting death. Once we cross the clear line that we must not intentionally kill another person, there's no logical stopping point...

Lezen « Why euthanasia slippery slopes can't be prevented »

Alsof actieve euthanasie sowieso menswaardig is...

Helga WILLEKENS  Categorie Mening van zorgverleners
verpleegkundige (& vroedvrouw)

Vanuit mijn beroepservaring zie ik euthanasievragen verschijnen omdat er inderdaad misleiding rond bestaat : alsof actieve euthanasie sowieso menswaardig is.

Maar het gaat over hetzelfde als bij de aanvang van het leven : is het wel gunstig om om kleinmenselijke gedachtengangen of om zogenaamd comfort in te grijpen in natuurlijke levensritmes...

Lezen « Alsof actieve euthanasie sowieso menswaardig is... »

De kruistocht van Vermeersch.

Georges OTTE  Categorie Mening van zorgverleners
Neuropsychiater

Prof Vermeersch is een liberalist en bovendien, als vurig pleitbezorger van individuele vrijheid en autonomie, een gedreven voorstander van het recht op euthanasie liefts binnen een zo breed mogelijk kader dwz ook bij psychisch lijden, minderjarige kinderen, dementen en psychiatrische patienten.

In een recent artikel in "De Morgen" en "Liberales" vertolkt hij van bij aanvang deze gedrevenheid in een zelfs zo flamboyante stijl dat de vergelijking met de beruchte kanselpreek van weleer eventjes in mij opkwam, ware het niet dat zulks beeld uiteraard redelijk ongepast is bij de figuur van atheist en vrijdenker Etienne Vermeersch...

Lezen « De kruistocht van Vermeersch. »

Het sluipende gif van het "recht op euthanasie"

Luc VANDECASTEELE  Categorie Mening van zorgverleners
Huisarts

Ik pleit voor het recht van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om euthanasievrij te zijn/blijven, indien het team daar voor kiest. De lobby wordt steeds grimmiger in haar streven om de wet uit te breiden en aan iedereen op te dringen, en doet bewust aan begripsvervaging ("euthanasie als verlengde van palliatieve zorg", "euthanasie als normaal medisch handelen", "natuurlijke dood bestaat bijna niet meer door de levensduurverlenging dank zij de moderne geneeskunde", "euthanasie is net als eutocie", "euthanasie als suÔcidepreventie"...). Euthanasie wordt als een patiŽntenrecht voorgesteld en vaak op een dienblaadje aangeboden zodra geen curatieve behandeling meer mogelijk is of bij aanmelding in een WZC.

Deze morgen nog vertelt een patiŽnte me over een infosessie in een WZC, het zou over alle aspecten van levenseinde en palliatieve zorg gaan. Wat blijkt? De brochure behandelt inderdaad alle aspecten, maar niemand van de palliatieve equipe is aanwezig, het verhaal wordt gebracht door dr.M.C. en ingeleid door zijn film, met publiciteit voor zijn ter plaatse aan te schaffen boek, en verder gaat het nauwelijks over iets anders dan over euthanasie...

Lezen « Het sluipende gif van het "recht op euthanasie" »

Hartelijk bedankt!

Euthanasiestop  Categorie Mening van de burger
N/C

In minder dan een week werden de beoogde 500 handtekeningen gehaald !

Hiermee zetten we deze petitie stop...

Lezen « Hartelijk bedankt! »

Steun aan de tekst ...

Euthanasiestop  Categorie Mening van de burger
N/C

Na de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen schakelt de euthanasielobby, aangevoerd door de Gentse professor Etienne Vermeersch, nog een tandje bij. Volgens hem is iedere kritiek een uiting van een hetze tegen de wet die ons land op 'eenzame ethische hoogten' heeft gebracht. Critici en tegenstanders zouden of slecht geÔnformeerd zijn, of van slechte wil zijn. Een klacht indienen bij het parket of de Orde van Geneesheren heet een 'funeste strategie'. Een website onder de naam 'eerbied' (voor ieders vrije keuze) zamelt handtekeningen in voor die stelling.

Maar: steeds meer mensen zijn inderdaad oprecht ongerust over de immer uitbreidende euthanasiepraktijk in ons land. Die leidt meer en meer tot praktijken die niet stroken met menswaardige klinische zorg. Tal van kinderartsen lieten weten de uitbreiding naar minderjarigen absoluut geen goede zaak te vinden. Sommige nabestaanden van geŽuthanaseerde patiŽnten bleven getraumatiseerd achter, omdat hun stem niet was gehoord. Maar een waardig levenseinde veronderstelt dat de vrijheid en waardigheid van iedereen wordt gerespecteerd: die van de patiŽnt, uiteraard, maar ook die van de arts, het verzorgende personeel, de betrokken families aan het ziekbed...

Lezen « Steun aan de tekst ... »

Ik doe een beroep op de Belgische politici: wacht, studeer, denk na

Prof. Raphael Cohen-Almagor  Categorie Hellende Vlak
Prof. Hull University

Prof. Raphael Cohen-Almagor (Universiteit Hull) steunt als activist de hulp van artsen bij zelfdoding door volwassenen. Hij schreef 'The Right to Die with Dignity' (2001) en 'Euthanasia in the Netherlands' (2004).

Moeten kinderen het recht hebben om te mogen sterven? Is het een logische stap om terminaal zieke kinderen van onder de 18 jaar die ondraaglijk pijn lijden dit recht te verlenen? Op deze vragen moet een antwoord worden gegeven, terwijl de wetgevers zich ten volle bewust zijn van de huidige situatie en beseffen wat de vermoedelijke gevolgen van een dergelijke wetgeving zullen zijn. Om de discussie te bevorderen, wil ik hier enkele vragen en thema's aan de orde stellen...

Lezen « Ik doe een beroep op de Belgische politici: wacht, studeer, denk na »

Auteurs (Alle auteurs)